Karta info-med

Rekomendacje środowiska medycznego dla projektu Karta Info-Med.
 
   
  
Karta informacji Medycznej - w skr. Karta Info-Med. - wywiad medyczny w formie pisemnej.
Projekt ten powstał, jako odpowiedź na potrzebę społeczną posiadania takiej karty przez każdą osobę. Karta ta, po wypełnieniu, niesie bardzo ważne informacje medyczne o stanie zdrowia jej posiadacza, dla służb medycznych i policji.

Realizację tego projektu rozpoczęliśmy w styczniu 2017 roku. Karty będą sukcesywnie drukowane w ilości gwarantującej nieodpłatne ich przekazanie wszystkim krakowianom. Już w połowie br. zamierzamy zabezpieczyć część społeczeństwa Małopolski, a od przyszłego roku  rozszerzyć projekt o pozostałe województwa, by karta dotarła do jak największej liczby Polaków.

Przekazywanie kart rozpoczęliśmy od środowisk zamieszczonych na liście (pod zakładką I edycja). Naszym celem jest zabezpieczenie kartą następujących środowisk: dzieci i młodzież z dysfunkcjami wzroku, słuchu, autystyczne oraz z niepełnosprawnością intelektualną, środowiska osób z niepełnosprawnością fizyczną oraz środowiska senioralne, a w następnej kolejności środowiska pozostałe: dzieci i młodzież szkół krakowskich, studenci uczelni krakowskich, pracownicy uczelni i szkół krakowskich oraz krakowskie środowiska biznesowe i instytucjonalne: zarządy i pracownicy tych środowisk, w szczególnych przypadkach pakiety rodzinne.
Jednocześnie jw. wspomnieliśmy, rozpoczynamy zabezpieczenie kartą Małopolan, a w od przyszłego roku mieszkańców pozostałych województw Polski.

 

Posiadanie takiej karty jest bezwzględnie potrzebne, gdyż jej treść informuje służby medyczne o bardzo istotnych sprawach: fakt uczulenia na leki, posiadanie implantów metalowych, permanentne choroby i schorzenia itd.... Osoba nieprzytomna lub intelektualnie niesprawna, względnie małe dziecko, nie jest w stanie poinformować lekarza lub policjanta o swoim stanie zdrowia, na jaki lek jest uczulona itd.. Karta więc stanowi rodzaj wywiadu medycznego w formie pisemnej. Będzie ona noszona wraz z dokumentem tożsamości, prawem jazdy, legitymacją szkolną, Krakowską Kartą Miejską, paszportem (karta jest dwujęzyczna), czyli tam, gdzie można się jej spodziewać, a przy sięganiu po dowód tożsamości np. osoby nieprzytomnej, osoba niosąca pomoc, np. ratownik medyczny, lekarz czy policjant, zawsze się na nią natknie, co może mieć niebywałe znaczenie w czasie niesienia pomocy etc.

 

Docelowo chcemy wydrukować i przekazać nieodpłatnie co najmniej 760.000 kart, z marginesem do jednego miliona, tak, aby jej posiadanie zapewnić każdemu krakowianinowi. Ilości dla Małopolski, a od przyszłego roku dla innych województw (każda gmina danego województwa określi zapotrzebowanie ilościowe) będą sukcesywnie dostarczane wg zamówień.


Inicjatywę tę uhonorował Partnerstwem Gminy Miejskiej Kraków Prezydent Miasta Krakowa, zaś Wojewoda Małopolski Patronatem Honorowym. Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK służy wsparciem i pomocą organizacyjną.

Gorąco zapraszamy Urzędy Miast, Gmin oraz Wojewódzkie do współpracy, gdyż tę kartę powinien posiadać każdy Polak, każdy mieszkaniec naszych miast, gmin i województw. 

Gorąco zapraszamy do projektu, także potencjalnych Sponsorów, gdyż - jesteśmy przekonani - nasza współpraca przyczyni się do podniesienia jakości projektu, a wspólne działania przyniosą odczuwalne korzyści zarówno dla ich uczestników i beneficjentów projektu, jak i dla wzmocnienia pozytywnego wizerunku Firmy Sponsorskiej wśród obecnych, jak i potencjalnych Klientów. Troska wyrażona bowiem w ten sposób przez Zarząd Firmy Sponsorskiej o bezpieczeństwo mieszkańców polskich miast, gmin, województw, związane z zapewnieniem służbom medycznym informacji w formie pisemnej o stanie zdrowia pacjenta, który nie może lub nie potrafi poinformować o nich samodzielnie, a karta ta w dramatycznej sytuacji wyręczy go znakomicie, jest nie do przecenienia i podniesie rangę Firmy Sponsorskiej w kontekście do społecznej odpowiedzialności biznesu, jakże ważnej i społecznie docenianej.

Informacje z kolejnych edycji znajdą Państwo pod odpowiednimi zakładkami: 
Edycje: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X
Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.