Karta info-med - edycja 8.

W lutym br. została zrealizowana VIII edycja Programu "Karta Info-Med.". I tak, jak III i IV edycję programu, zasponsorowały Wodociągi Miasta Krakowa. Nasze znakomite Partnerstwo przynosi wspaniałe owoce współpracy i działań na rzecz mieszkańców naszego Miasta oraz pacjentów szpitali krakowskich. Gorąco dziękujemy Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie za zaufanie, otwartość i chęć wspólnego działania.
W ramach tej edycji przekazaliśmy karty do trzech szpitali krakowskich:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie otrzymał 3.500 kart info-med.Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie otrzymał 3.500 kart info-med.Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie otrzymał 3.000 kart info-med.

     
Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.