Karta info-med - edycja 2.

Karty Info-Med. - II edycja projektu
Zrealizowana została w drugim kwartale 2017 roku. 
 
 Patronat honorowy: Partnerzy Projektu:

Patronat medialny:


Sprawozdanie

z rozdysponowania 7.000 sztuk nakładu

kart info-med. w II edycji projektu

 

    LP

Nazwa Beneficjenta / Odbiorcy

Ilość kart

1

Szpital Miejski im. S. Żeromskiego w Krakowie

1.000

2

Szpital Miejski im. G. Narutowicza w Krakowie

1.000

3

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

w Krakowie

1.000

4

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. Św. Ludwika w Krakowie

1.000

5

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

1.000

6

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

w Krakowie

1.000

7

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

100

8

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Krakowie

300

9

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

400

10

Centrum Medyczne FALC w Krakowie

(ul. Mazowiecka 4)

100

11

Centrum Medyczne IMED24 w Krakowie

(ul. Życzkowskiego)

100


Galeria zdjęć (fot. Vitalny Kraków)


Fot. Telewizja.Kraków.PL (UMK)
link do materiału filmowego
zrealizowanego przez Telewizję.Kraków.PL
Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.