Karta info-med - edycja 4.


Karty Info-Med. - IV edycja projektu
Zrealizowana została w dniu 19 lutego 2018 roku
w Sali Portretowej w Pałacu Wielopolskich w Krakowie

 

Patronat medialny: Partnerzy Projektu:

 

 

Sprawozdanie

z rozdysponowania 7.000 sztuk nakładu

kart info-med. w IV edycji projektu

 

 LP

Nazwa Beneficjenta / Odbiorcy

Ilość kart

1

Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

1.000

2

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

1.000

3

Scanmed Szpital Św. Rafała w Krakowie

1.000

4

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

 im. Mariana Garlickiego w Krakowie

1.000

5

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp z o.o.  w Krakowie

1.000

6

Szpital Zakonu Bonifratrów

św. Jana Grandego w Krakowie

1.000

7

Uzdrowisko Kraków Swoszowice w Krakowie

1.000

8

Dodatkowe 2.000 sztuk zostało rozdysponowane następująco:
500 sztuk - Wodociągi Miasta Krakowa
500 sztuk na potrzeby fundacji Vitalny Kraków

400 sztuk przeznaczone dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
która w dniu 17-04-2018 r. weźmie udział w konferencji

pt. „Solarium a bezpieczeństwo i zdrowie człowieka”,
400 sztuk (2x200) przeznaczona na dwie konferencje pt.
„Solarium, jako najczęstsza przyczyna chorób skóry nowotworowych
pozaczerniakowych oraz czerniakowych” kierowane: jedna do nauczycieli
i pedagogów szkolnych (IX-2018 br.), druga do pielęgniarek szkolnych (X/XI br.), w szkołach ponadgimnazjalnych Krakowa, 
oraz 200 sztuk dla Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 121 w Krakowie


I tym razem Partnera naszego Projektu
reprezentował Pan dr Tadeusz Bochnia,
pełniący funkcję Z-cy Dyrektora ds. Wody 


Gorąco dziękujemy Panu za ponowną obecność oraz za frapującą prelekcję
na temat polityki Miasta Krakowa oraz Spółki MPWiK w Krakowie,
w zakresie czystości wody w naszych kranach oraz w zakresie
progresywnego rozwijania systemów wodno-kanalizacyjnych
na użytek mieszkańców Krakowa i na potrzeby zachowania czystości
i wdrażania nowych technologii wod-kan w Krakowie. 

Kraków wciąż zajmuje drugie czołowe miejsce w rankingu światowym
tuż po Singapurze, jeśli chodzi o czystość wody pitnej w kranach.
Możemy ją pić surową, bez obaw o nasze zdrowie i cieszyć się jej dobrym smakiem i znikomą ceną za litr. Trzymamy kciuki, aby Kraków zachował swoją wysoką lokatę, także i w następnych pokoleniach.


Galeria zdjęć (fot. Vitalny Kraków) 

 

 

Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.