Epoka Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia WHO (ang. World Health Organization) – jest jedną z wielu organizacji działających w ramach ONZ. Zajmuje się ochroną zdrowia na świecie i niemal w każdym państwie należącym do ONZ jest siedziba krajowa. Biuro WHO w Polsce ma siedzibę w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 155.

W konstytucji WHO z 1946 roku, zdrowie określono jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko jako całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnim czasie definicję tę uzupełniono o sprawność i umiejętność jednostki do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” oraz o aspekt duchowy. Zachowanie dobrego zdrowia jest procesem złożonym i składają się na niego cztery grupy czynników:

 1. zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów
 2. zdrowie psychiczne – a w jego obrębie:
  • zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją
  • zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia

   3. zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi

 

   4. zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobiste „credo”, zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

 

WHO jest odpowiedzialna za zdrowie społeczeństw, a więc nadrzędnym celem tej organizacji jest zapobieganie chorobom: epidemiom i pandemiom, przedłużanie życia, promocję zdrowych zachowań poprzez zorganizowane wysiłki, np.: konferencje, happeningi, programy profilaktyki chorób. Jednak odpowiedzialność za zdrowie jednostki ponosi jednostka, czyli człowiek sam musi tak żyć, aby nie narażać siebie i ludzi wokół na utratę zdrowia czy życia. Aby zachować własny organizm w dobrym zdrowiu i kondycji, należy świadomie dokonywać wyborów, które mają wpływ na własne zdrowie. Do tych wyborów należą:

 • Dieta – czyli to, co, ile, jak, gdzie i w jakich odstępach czasu spożywamy. Wiemy doskonale, że pewne składniki pożywienia mogą powodować rozmaite choroby, a nawet doprowadzić do trwałych uszkodzeń organizmu, np.: otyłości, cukrzycy, nowotworów, szkorbutu, osteoporozy i chorób serca oraz nadmiaru toksyn. Nieodpowiednia dieta może prowadzić lub nasilać dysfunkcje psychologiczne.
 • Ćwiczenia fizyczne – powinny mieć w życiu każdego z nas ważne i priorytetowe miejsce. Służą one utrzymaniu sprawności fizycznej: prawidłowej wagi, budowy i utrzymaniu zdrowych kości, elastycznych i silnych mięśni oraz stawów. Wspomagają też procesy w organizmie człowieka, zachowując go w zdrowiu fizycznym i psychicznym: podczas ćwiczeń podnosi się poziom endorfin, czyli hormonów szczęścia, czego efektem jest poprawa nastroju. W zależności od żądanego efektu, ćwiczenia dzieli się na trzy grupy:
  • ćwiczenia gibkości – czyli rozciąganie: poprawiają zakres ruchów mięśni i stawów,
  • ćwiczenia wytrzymałości – czyli tlenowe: aerobik, taniec, spacer marsz z kijkami Nordic Walking, jogging, jazda na rowerze, rolkach, nartach, pływanie i inne zajęcia typu „aqua”; poprawiają: wydajność sercowo-naczyniową i oddechową.
  • ćwiczenia beztlenowe – czyli siłowe: przede wszystkim szeroka gama ćwiczeń na siłowni; podnoszą siłę mięśni oraz budują masę mięśniową.
 • Higiena – czyli permanentne utrzymanie ciała w czystości, w celu zapobiegania infekcjom, zakażeniom i wszelkim chorobom, które wynikają z kontaktu z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Jednak do higieny zalicza się także utrzymywanie swojego otoczenia w nienagannej czystości: domu, miejsca pracy, a przede wszystkim kuchni i narzędzi kuchennych, a także ubrań.

Wiele programów prozdrowotnych o globalnym zasięgu realizuje WHO. Ale jest szereg, codziennych możliwości prozdrowotnych, które może realizować jednostka. Tak wiele przecież od nas samych zależy i my sami możemy dokonywać wyborów właściwych lub nie. Jednak nie każdy z nas potrafi to docenić, wiedząc, że ma we władaniu bardzo szczególną broń: wolną wolę. Jeśli, uruchamiając jej moc, możemy sprawić, że nasz organizm będzie lepiej funkcjonował i oddalimy groźbę potencjalnych operacji, groźnych chorób oraz przedwczesnej śmieci, to dlaczego by nie skorzystać z tego wspaniałego daru, jakim jest możliwość wpływu nas samych na nasz stan zdrowia? Pytanie pozostawiamy otwarte. I niech Każdy odpowie sobie na nie sam, a odpowiedź niechaj zachowa we własnym sercu.

 

Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.