Filantropijne trendy na świecie

 Obecne światowe trendy pokazują, że filantropia w parze z biznesem, wzmacnia potencjał przedsiębiorstwa. Ponadto, filantropia w biznesie, to doskonała metoda budowania wizerunku firmy oraz wiarygodności marki.Filantropia zorganizowana, to także doskonała metoda budowania szerokich i trwałych kontaktów biznesowych. Sprzyja ona wymianie informacji, dzieleniu się wiedzą oraz wzajemnej rekomendacji.

Doskonale funkcjonuje prosta zasada: dzięki naszemu członkostwu w zorganizowanej filantropii, pozostali członkowie dowiedzą się o naszym biznesie i o tym, do kogo kierowana jest nasza oferta. Także i my dowiemy się, jakie biznesy prowadzą pozostali członkowie i jakie potrzeby są zaspokajane dzięki ich ofertom. Firmy wzajemnie budują dla siebie lojalnościową trampolinę sukcesu i progresji. To sprawia, że następuje sprzężenie zwrotne, gdyż dzięki tak pojętej filantropii grupowej, rodzi się automatycznie sieć wzajemnych referencji i rekomendacji. Dzięki temu obroty nasze i pozostałych mają szansę zwiększać się znacząco. Jest to główna i trudna do przecenienia korzyść z bycia członkiem zorganizowanej filantropii, często mającej charakter nieformalnego klubu filantropijnego.

Obecne światowe trendy w biznesie prowadzą do tego, że już nawet mikrofirmy łączą się w kluby filantropijne, które są świetnym spoiwem wzajemnych kontaktów. Faktem jest to, że ludzie lubią robić biznes z tymi, których znają, lubią i cenią. Ich wzajemna relacja sprawia, że firmy uczestniczące w działaniach klubów filantropijnych, do których przystąpiły, umacniają się na rynku, a ich dochody rosną.

Relacje w ten sposób wypracowane budują także wzajemne zaufanie i życzliwą atmosferę opartą na empatii i partnerstwie. Wspólnie podnoszony wizerunek poprzez grupowe wspieranie organizacji pozarządowej, czyli włączanie się w jej akcje dobroczynne, są bardzo skuteczną dźwignią dla biznesu, gdyż rodzą szacunek i wielkie uznanie.

Doskonałą formą marketingową przynoszącą oczekiwane efekty trampoliny biznesu, są eventy, które przykuwają uwagę szerokiej publiczności, a więc potencjalnych klientów. Ktoś kiedyś słusznie zauważył: „zrób ludziom igrzyska, a oni zrobią za Ciebie resztę: zwielokrotnią Twoje dochody efektem synergii”. To prawda! A jeśli dany event charakteryzuje się filantropią, wówczas uczestniczący w nim członkowie klubu filantropijnego, zyskują wielkie uznanie wśród kontrahentów i potencjalnych klientów. To z kolei wpisuje się w pamięć i świadomość społeczeństwa. Marki tych firm kojarzone są wówczas z dobroczynnością i postrzegane poprzez pryzmat filantropii.

Dlatego właśnie na szczególną uwagę zasługują te firmy, które przystępują do klubów filantropijnych, zorganizowanych przez organizacje pozarządowe. Ten sposób zwrócenia uwagi społeczeństwa na swój biznes jest coraz bardziej popularny na Zachodzie. Firmy przystępujące do takiego klubu, legitymują się certyfikatem otrzymanym od organizacji filantropijnej (np. fundacji). Dzięki temu są bezspornie kojarzone z filantropią. Następuje tu sprzężenie zwrotne:
  1. Firma – Filantrop – coraz bardziej znana i lubiana, bo kojarzy się z dobroczynnością
  2. Klienci chętniej pójdą po usługę czy towar do niej, wiedząc, że w pośredni sposób przyczyniają się do dobroczynności
Doskonały sposób na wywindowanie swojego biznesu, powiększenie dochodów i zjednanie sobie klienteli.
Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.