Polska tradycja dobroczynności

Polska tradycja dobroczynności sięga XII wieku, a jej prekursorem jest Król Władysław I Herman, (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 1102) – książę z dynastii Piastów, król Polski w latach 1079-1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony Dobroniegi. W czasie rządów w całym kraju jego główną siedzibą był Płock.

 

Nie wchodząc w tematykę jego rządów, dla nas najważniejszy jest jeden fakt z życia króla, który zdeterminował nazwę naszego Funduszu Wieczystego. Otóż, za jego patrona przyjęliśmy Króla Władysława Hermana, gdyż był on fundatorem i założycielem pierwszej w Polsce fundacji szpitalnej. Powodem tej historycznej decyzji króla była jego wielka radość z narodzin męskiego potomka.


W czasach I Rzeczypospolitej działalność filantropijną wspierali polscy królowie, książęta i dworzanie, ale także i osoby duchowne, urzędnicy dworscy, szlachta oraz mieszczanie.

 

Z upływem czasu, coraz popularniejsze stawały się zapisy filantropijne w testamentach. Takim przykładem był zapis kwoty 800.000 zł przez Stanisława Staszica m.in. dla Szpitala Dzieciątka Jezus. Wśród czynnie zaangażowanych filantropów znajdziemy także Bolesława Prusa, Ignacego Jana Paderewskiego czy Henryka Sienkiewicza. Niestety, zapomniani, ale wielcy filantropi XIX i XX wieku to:

  • Erazm Jerzmanowski, zwany „polskim Noblem”, który zapisem testamentowym wspomógł Akademię Umiejętności w Krakowie, kwotą 1.200.000 koron.
  • Ludwik Rulikowski h. Korab, któremu w dniu 14 października 1869 roku władze Krakowa nadały tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Był on hojnym filantropem, który wspomagał ochronki, szkoły, szpitale, muzeum astronomii UJ, ale głównie, jak czytamy w epitafium: „…obdarzył tutejsze zakłady naukowe, a także hojnemi fundacyami instytuty dobroczynne zapomógł”

Przedwojenna filantropia na ziemiach polskich, to głównie fundowane przez przemysłowców placówki kulturalne. W 1952 roku władze PRL zlikwidowały wszystkie działające w Polsce fundacje, a ich majątek skonfiskowały. Jedynie Fundacja Kościuszkowska, która posiada swój kapitał żelazny i siedzibę w Stanach Zjednoczonych, przetrwała ten niesprzyjający dla inicjatyw dobroczynnych okres Polski Ludowej. Po 1989 roku nastąpił okres, który pozwala powstawać fundacjom i innym organizacjom dobroczynnym w Polsce.

Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.